Wat is Human Technology

Human technology is een breed vakgebied dat zich richt op het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid. Binnen human technology zijn drie richtingen te onderscheiden: ICT, productontwikkeling en huisvesting.

Een HT-ingenieur fungeert als intermediair tussen de gebruikers en de ontwikkelaars van technische producten. De HT-ingenieur doet onderzoek, adviseert en faciliteert het ontwikkelen van technologie in de woon-, werk- en leefomgeving zodanig dat wordt uitgegaan van de kenmerken, wensen en behoeften van de verschillende gebruikersgroepen, rekening houdend met trends en de markt.

Een afgestudeerde HT-ingenieur is een communicatief vaardige, breed opgeleide ingenieur die ervoor zorgt dat technologie optimaal wordt afgestemd op de mens als gebruiker ervan. Hij kan de vertaalslag maken van de wensen en behoeften van mensen (als gebruikers en als consumenten) naar de ontwikkeling van technische producten in de woon- werk- en leefomgeving. Door onderzoek en advies integreert de HT-ingenieur de mensaspecten in alle fasen van de productinnovatiecyclus. Hij creëert een visie op de toekomstige mens-product-interactie, die vorm krijgt in de gebruikersinterface van het product.